لوبریزول مزایای جدیدی از ماده بیومارین Seascalp را کشف می کند

هنگامی که Lubrizol Life Science – Beauty (LLS Beauty) ماده بیومارین Seascalp را در سال 2019 معرفی کرد ، از توانایی آن برای به حداقل رساندن تجمع چربی های چربی و تقویت عملکرد مانع پوستی برای یک پوست سر سالم قدردانی شد.

اکنون ، آزمایشات جدید نشان داده است که ماده بیومارین Seascalp یک مزیت اضافی برای پوست سر دارد. هنگامی که در یک برنامه شستشو با غلظت های کمتر استفاده می شود ، چربی پوست سر را کاهش می دهد در حالی که باعث افزایش رطوبت بدن می شود.

در این آزمایش 40 زن و مرد مبتلا به شوره سر شرکت کردند. هر فرد هر دو روز یک بار و به مدت 28 روز یک شامپو با 1٪ ماده بیومارین Seascalp یا یک سرم دارونما استفاده می کند. پارامترهای مختلفی در پایان درمان و دو هفته بعد ارزیابی شدند. رطوبت پوست سر پس از 14 روز 19 درصد افزایش یافت ، در حالی که چربی پوست سر در همان مدت 9.4 درصد کاهش یافت.

همچنین استفاده از 1٪ محلول شستشو باعث کاهش 21.5٪ حضور شوره سر بعد از 14 روز شد. کاهش میزان چسبندگی به شوره بعد از 28 روز 40.3٪ و دو هفته بعد از مصرف 37.9٪ بود.

“شوره سر ممکن است شرم آور باشد و برای غلبه بر آن چالشی است. ما از شواهد اضافی خوشحالیم که نشان می دهد ماده بیومارین Seascalp نه تنها در برابر شوره سر م butثر است ، بلکه پوست سر سالم و سرزنده ای را تقویت می کند. “

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>