لبرموت منگات سینگ را به عنوان مدیر امور تنظیم مقررات منصوب می کند

لبرموت از منگات سینگ به عنوان مدیر جدید امور تنظیم مقررات نام برد.

سینگ برای اطمینان از رعایت مقررات و ارائه راهنمایی ، با تیم های فروش و تولید عطر و ادکلن Lebermuth همکاری خواهد کرد.

سینگ بیش از 18 سال تجربه صنعت و تخصص نظارتی را به ارمغان می آورد. موفقیت های وی منجر به هدایت پروژه ها و ابتکارات عمده برای کمک به سازمان هایی مانند IFF ، Givaudan ، Firmenich ، Sensient و Sozio در رسیدن به اهداف خود در یک محیط نظارتی همیشه در حال تغییر شده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>