قوانین NAD در مورد چالش عملکرد نثر در زیبایی

بخش ملی تبلیغات (NAD) برنامه های ملی BBB از حل پرونده جدید “Fast-Track Swift” با مارک های مراقبت از مو Prose و عملکرد زیبایی خبر داده است.

Prose این ادعا را که “بیش از 110،000 مورد بررسی محصولات 5 ستاره دارد” با چالشی روبرو کرد. برای عملکرد محصولات مراقبت از مو قابل تنظیم Beauty. NAD توصیه کرد تبلیغ دهنده ادعای اعتراض شده را متوقف کند یا آن را تغییر دهد تا تعداد بررسی های 5 ستاره را که می تواند به طور قابل اعتماد پشتیبانی کند ، تبلیغ کند.

Fast-Track Swift یک فرآیند بدون سرعت است که برای موارد تبلیغاتی تک شماره طراحی شده است. طبق NAD ، ادعای “110،000 بررسی محصول 5 ستاره” برای Fast-Track Swift مناسب بود زیرا این مسئله محدود به این بود که آیا آگهی دهنده هنگام محاسبه بازبینی ها در دسته ترکیب “شامپو و نرم کننده” دلیل منطقی برای ادعا ارائه می دهد به عنوان دو بررسی محصول جداگانه ، یکی برای شامپو و دیگری برای نرم کننده.

NAD تشخیص داد که حداقل یک تفسیر منطقی از ادعا “بیش از 110،000 بررسی محصول 5 ستاره!” پیام فوری است که مصرف کنندگان 110،000 بررسی متمایز ارائه داده اند. هیچ چیز در متن ادعا یا ادعا خود به مشتریان هشدار نمی دهد که تعداد بررسی های 5 ستاره آن مبتنی بر شمارش یک بررسی از شامپو و نرم کننده به عنوان دو بررسی محصول است. همچنین آگهی دهنده مبنای معقولی برای تأیید این ادعا که بیش از 110،000 مورد بررسی محصول برای “شامپو و نرم کننده” دارد ارائه نکرد ، زیرا بازرسان هیچ مکانیسمی برای ارزیابی جداگانه محصولات نداشتند.

Function در بیانیه تبلیغات خود اظهار داشت در حالی که “با تصمیم NAD در این مورد مخالف است [it] فاقد مبنای منطقی برای ادعای خود است ، ما از راهنمایی های NAD در این زمینه استقبال می کنیم. “

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>