قلم های کک و مک روشن هستند!

Spate می گوید: زمانی به عنوان نقص مشاهده می شد ، اکنون به عنوان یک دارایی دیده می شود.

تام برانا ، مدیر تحریریه02.25.21

آیا کک و مک نشانه جدید زیبایی است؟ به گفته اسپیت ، به طور متوسط ​​ماهانه 6،300 جستجو برای قلم های کک و مک در ایالات متحده انجام می شود و علاقه نسبت به سال گذشته 89.3٪ افزایش یافته است. قابل توجه است ، اما برای مارک هایی که نمی خواهند سرمایه مرتبط با راه اندازی در یک دسته نسبتاً جدید را به خطر بیندازند ، Spate به شرکت های زیبایی توصیه می کند که چطور خط چشم و مداد ابرو با ماندگاری بالا می توانند همان عملکرد را داشته باشند.

در حال حاضر ، Lime Crime در گروه قلم های کک و مک پیشرو است ، اما مارک هایی مانند Freck در حال بحث و گفتگو با Freck Noir هستند ، قلمی که کک و مک را برای رنگ آمیزی پوست بیشتر می کند.

محبوبیت کک و مک گویای یک ایده حتی بزرگتر است – آیا صنعت از “زیبایی بی عیب و نقص” فاصله گرفته است؟ در سال های اخیر ، جای زخم های آکنه مورد بازنگری قرار گرفته و روند ویروسی کیسه های زیر چشم در TikTok این سال را به وجود می آورد که چه “نقص” دیگری تبدیل به روند بزرگ بعدی آرایش خواهد شد؟

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>