فروش خالص Revlon 21.3٪ برای کل سال 2020 کاهش می یابد

Revlon Inc نتایج خود را برای سه ماهه پایان یافته و سال پایان 31 دسامبر سال 2020 اعلام کرده است.

فروش خالص 626.6 میلیون دلار در سه ماهه چهارم سال 2020 بود ، در حالی که در دوره قبل از 699.4 میلیون دلار ، 72.8 میلیون دلار یا 10.4 درصد کاهش نشان می دهد.

فروش خالص تجارت الکترونیکی تقریباً 39٪ نسبت به دوره قبل افزایش داشته و تقریباً 20٪ فروش خالص سه ماهه چهارم سال 2020 را نشان می دهد ، در مقابل تقریباً 13٪ دوره قبل. این شرکت در بیشتر مناطق در سراسر تجارت ، تجارت و تجارت حرفه ای دارای رشد دو رقمی قوی است.

فروش خالص کل سال در سال 2020 برابر با 1،904،3 میلیون دلار بود ، در حالیکه در سال گذشته 2،419.6 میلیون دلار بود که 21.3 درصد کاهش نشان می دهد.

فروش خالص پایین تر عمدتا توسط تأثیرات منفی مرتبط با همه گیری مداوم و طولانی مدت Covid-19 انجام می شد. این کاهش تا حدودی با تقریباً 40 درصد فروش خالص تجارت الکترونیکی بالاتر نسبت به سال قبل جبران شد ، که تقریباً 16 درصد از فروش خالص کل سال 2020 را نشان می دهد ، در مقابل تقریباً 9 درصد در سال قبل.

“ما نشانه هایی از حرکت مثبت گسترده تر در تجارت را می بینیم ، و با چندین چالش عمده 2020 که در پشت سر ما قرار دارد ، ما معتقدیم که در موقعیت خوبی برای به دست آوردن فرصت های تولید مجدد در صنعت زیبایی هستیم. ما همچنان به اجرا در برابر ارکان اصلی استراتژی خود ، از جمله رشد رشد در مارک های برجسته Revlon و الیزابت آردن ، بازارهای اصلی مانند چین و تسریع در تجارت تجارت الکترونیکی ما. این تمرکز ما در طول سال 2020 باقی مانده است و ما متعهد هستیم که در سال 2021 بر خلاف این برنامه ها عمل کنیم. ” رئیس جمهور و مدیر ارشد اجرایی

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>