فتوکینتیک در مراقبت از پوست – HAPPI

شماره ثبت اختراع ایالات متحده US9474911 (تحویل مواد مولد از نظر بیولوژیکی با وزن مولکولی بزرگ) روش ثبت اختراع استفاده از موضعی و روشنایی با نور را پوشش می دهد ، به گفته دارنده آن ، PhotoKinetix Holdings Inc. شرکت مستقر در گالوستون ، TX دارای شش اختراع ثبت شده است و دارای یک حق ثبت اختراع در انتظار استفاده از فرمولاسیون های موضعی زیست فعال که در ترکیب با نور درمانی برای افزایش نفوذ استفاده می شود.

فناوری PhotoKinetix که به آن فتوکینتیک نیز گفته می شود ، نفوذ مواد زیست فعال با انرژی نوری غیر حرارتی را تسهیل می کند. از فناوری بستر اختراع شده می توان برای مراقبت از پوست ، مراقبت از واژن ، مراقبت از مو و پوست سر ، مراقبت از دهان و برنامه های کنترل درد استفاده کرد.

فن آوری های اضافی دارای حق ثبت اختراع و مارک تجاری این شرکت شامل CN306465034 / 202030591832 (PhotoKinetix: ابزار دستی مراقبت از پوست). USPTO 85143851 (علامت تجاری کالا و خدمات DermaKinetics)؛ EP1556061 (تحویل فتوکینتیکی مواد فعال بیولوژیکی با استفاده از نور منسجم پالس) ؛ US7458982، CA2500713 (تحویل فتوکینتیکی مواد فعال بیولوژیکی با استفاده از نور منسجم پالس) ؛ و US7854753 (تحویل فتوکینتیکی مواد فعال بیولوژیکی با استفاده از نور منسجم پالسی).

اطلاعات بیشتر: https://photokinetix.com/

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>