ضد عفونی کننده های دست بیشتر در مرز متوقف شدند

سازمان غذا و دارو همچنان توجه زیادی به آنچه در محصولات ضد عفونی کننده دست وارد ایالات متحده می شود ، دارد. این هفته آژانس نامه های مختلفی را به شرکت های مختلف از مکزیک و چین برای محصولات تقلبی با قدرت ، خلوص یا کیفیت ارسال کرده است که کمتر از آن چیزی است که روی محصول برچسب گذاری شده است.

محصولی به نام Instant – Hand Sanitizer – Moisturising ، تولید شده توسط ShangRao Chunyu Technology Co.، Ltd از چین ، توقیف شد و از ورود به مرز خودداری کرد. برچسب گذاری شده بود که این محصول حاوی 75٪ ماده م activeثر الکل اتیل الکل (اتانول) است ، با این حال ، آزمایش آزمایش دسته ای نشان داد که این محصول دارویی حاوی فقط 58٪ حجم / حجم اتانول است.

Simex Logistics SA de CV ، مکزیک ، همچنین نامه ای هشدار دهنده در مورد بهداشت و دست خود را ضدعفونی کننده ژل صادر کرد که بازداشت شد و از ورود به مرز خودداری کرد. نتایج حاصل از آزمایش آزمایشگاهی نشان داد که اگرچه دارای برچسب حاوی 70٪ اتانول بود ، اما حاوی 51٪ حجم / حجم اتانول بود.

AAA Cosmetica ، SA de CV ، مکزیک ، همچنین توسط FDA پرچم گذاری شد که bio aaa Advance Hand Sanitizer بازداشت شد و از ورود به مرز خودداری کرد. برچسب گذاری شده بود که این محصول حاوی 70٪ حجم / حجم (v / v) اتانول است ، با این حال ، آزمایشات آزمایشگاهی FDA نشان داد که این ماده حاوی 0٪ اتانول و به طور متوسط ​​78-81٪ متانول V / V است.

Botanicals Internacional SA de CV ، مکزیک ، نامه ای هشدار دهنده برای ضدعفونی کننده دست inatek صادر کرد که بازداشت شد و از ورود به مرز خودداری کرد. دارای برچسب حاوی 70٪ در صد در صد اتانول است ، این ماده حاوی میانگین 75٪ متابول در v / v متانول و به طور متوسط ​​0.2٪ v / v الکل اتیل است که 0.3٪ مقدار الکل اتیل توصیف شده بر روی برچسب است.

در نامه هشدار ارسال شده به Precision Analitica Integral SA de CV ، مکزیک ، اشاره شده است که CleanCare nogerm Advanced Hand Sanitizer حاوی 75٪ v / v اتانول است اما حاوی 40٪ اتانول v / v و به طور متوسط ​​28٪ است. متانول v / v.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>