صندوق تأثیر Ascend Launches – HAPPI

Ascend ، بزرگترین سازمان غیر انتفاعی چرخه زندگی حرفه ای برای متخصصان و مدیران تجارت پان آسیایی در آمریکای شمالی ، صندوق تأثیر صعود را راه اندازی کرده است.

صندوق ، بخشی از بنیاد صعود ، بر افزایش آگاهی از تاریخ و شیوع نژادپرستی ضد آسیایی از طریق گسترش حمایت ، اتحاد ، آموزش و مشارکت جامعه برای ایجاد تغییرات پایدار متمرکز است. این صندوق با ادامه کار 16 ساله Ascend در زمینه ایجاد رهبران جامع پان آسیایی و گسترش تمرکز دستور کار 5 نقطه ای خود ، که سال گذشته با مشارکت بیش از 150 سازمان و شرکت پشتیبانی ارائه شد ، تغییرات را تسریع خواهد کرد.

“ما معتقدیم که رهبران شرکت ها در حال حاضر نقش محوری برای پرورش فرهنگ محل کار دارند که به طور فعال” اسطوره اقلیت مدل “را از بین می برد ، اصطلاحی که برای اشاره به گروه اقلیتی که به ویژه موفقیت آمیز تلقی می شوند و به روشی مغایر با دیگر گروه های اقلیت ، و مانع افزایش احساسات ضد آسیایی می شود. ” “شرکت ها و جوامع تنها در صورتی می توانند در درازمدت به موفقیت دست یابند که محیطی از شمول و تعلق خاطر را ایجاد کنند و به عنوان قهرمانانی برای اعضای کم نماینده و افراد مختلف از وراث عمل کنند. ما همراه با شرکای خود کارهایی را انجام داده ایم ، اما تشخیص می دهیم که در سال های آینده هنوز کارهای بیشتری برای انجام دادن داریم. “

صندوق تأثیرگذاری صعود تعهدات شش رقمی از اهداکنندگان افتتاحیه EY US ، بانک ایالات متحده ، الکترونیک آرتز ، L’Oréal ایالات متحده ، Pfizer و Verizon دریافت کرده است.

صندوق ایمپکت اعضای شرکت و متحدان همکار را تشویق می کند تا با هم در راه های خلاقانه ای برای تعامل با جوامع محلی و ترویج برابری نژادی و هماهنگی بیشتر در نیروی کار همکاری کنند.

علاوه بر گسترش آگاهی و اقدامات تشویقی ، صندوق از تحقیقات مبتنی بر داده بنیاد صعود برای اندازه گیری پیشرفت پان آسیایی ها و سایر گروه های کم نماینده در نقش های رهبری و شناسایی عواملی که منجر به شکاف های رهبری ، نیروی کار و جمعیت می شود ، پشتیبانی خواهد کرد.

اندی Cecere ، رئیس بانک ، رئیس جمهور و مدیرعامل بانک ایالات متحده گفت: “توانایی ما در تماس با شرکای استراتژیک مانند Ascend بسیار مهم است زیرا ما در مورد چگونگی انجام کارهایی که به نفع همه ذینفعان است فکر می کنیم.” “این تعهد پنج ساله به صندوق تأثیر صعود به ایجاد آگاهی بیشتر در مورد افسانه اقلیت مدل ، و در واقع چالش ها کمک می کند ، که به ما در توسعه کارمندان کمک می کند و به طور گسترده تر ، مبارزه با چالش های بسیاری از متخصصان پان آسیایی در فرهنگ سازمانی. “

در پس زمینه همه گیر جهانی و گفتمان ملی متشنج در مورد نژاد و تعصب ضد آسیایی ، داده های جدید Stop AAPI Hate ، یک ائتلاف ملی با هدف رسیدگی به تبعیض علیه آمریکایی های آسیایی و جزایر اقیانوس آرام ، نشان می دهد که 6603 حادثه نفرت به سازمان گزارش شده است این سازمان بین اواسط مارس 2020 و 31 مارس 2021 است. فقط در مارس 2021 ، 74٪ افزایش در حوادث نفرت گزارش شده است.

Ascend معتقد است که زمان مهمی برای اقدام و شناخت ، ارزش گذاری و حمایت از کمک و نفوذ تقریباً 23 میلیون آمریکایی جزیره ای آسیایی و اقیانوس آرام در ایالات متحده است که 13٪ نیروی کار حرفه ای کشور را تشکیل می دهند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>