شرکت شیمیایی الماس مدیر فروش منطقه ای منصوب می کند

از مایک هانلون در تیم الماس استقبال می کند.

ملیسا میزل ، سردبیر همیار05.04.21

شرکت شیمیایی الماس ، تولید کننده ملی لباسشویی ، ظرفشویی ، مراقبت از کف ، خانه داری ، ضد عفونی و ضد عفونی کننده محصولات ، واسطه های آلی و محصولات صنعتی ، مایک هانلون را به عنوان مدیر فروش منطقه ای – گروه نهادی منصوب کرده است.

هانلون بیش از 15 سال تجربه در صنایع شیمیایی با تأکید شدید بر امور نظافت و خشکشویی دارد. او تجربه خود را در زمینه فروش مشاوره ای به تیم Diamond می آورد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>