سفورا رئیس جمهور را برای اروپا و خاورمیانه منصوب کرد

سیلوی مورو رئیس جمهور Sephora برای اروپا و خاورمیانه خواهد شد. به گفته منابع ، این حرکت از 13 سپتامبر موثر است.

Moreau از Coty Professional Beauty به Sephora پیوست ، جایی که او از سال 2016 رئیس آن در ژنو بود. این تجارت سال گذشته به KKR فروخته شد. قبل از کوتی ، مورو 22 سال را در Procter & Gamble در نقش های مختلف بازاریابی و مدیریت در زمینه مراقبت از پوست ، مراقبت از مو و زیبایی حرفه ای گذراند.

مورو در نقش جدید خود به مارتین بروک ، رئیس جمهور و مدیر اجرایی Sephora گزارش می دهد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>