زیبایی پاک و وگان از لوازم آرایشی کایلی

لوازم آرایشی کایلی “تمیز” و وگان می شود. وقتی طرفداران متوجه از بین رفتن وب سایت www.kyliecosmetics.com شدند ، بنیانگذار کایلی جنر اعلامیه زیر را در اینستاگرام اعلام کرد:

“همانطور که ممکن است برخی از شما متوجه شده باشید وب سایتkyliecosmetics من برای مقداری تغییر شکل بسته است.
“من وقتی 17 سال داشتم خط آرایش خود را شروع کردم و احساس کردم وقت آن است که بلند بیایم و به خانواده VEGAN و CLEAN بپیوندم.

“من سخت تلاش کرده ام تا جدیدترین فرمول های ابتکاری را برای شما ایجاد کنم و خیلی خوشحالم که به زودی با همه شما به اشتراک می گذارم! گوش به زنگ باشید.”

جنر لوازم آرایشی کایلی را در سال 2015 آغاز کرد. در سال 2019 ، 23 ساله علاقه کنترل شرکت خود را به کوتی فروخت.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>