زیبایی مبتنی بر حشیش در چین ممنوع است

NMPA رسماً CBD و میوه شاهدانه sativa را که از 28 مه قابل استفاده است ، ممنوع می کند.

تام برانا ، مدیر تحریریه05.28.21

اکنون رسمی شده است – زیبایی حشیش در چین ممنوع است. طبق آخرین اعلامیه رسمی منتشر شده در وب سایت انجمن ملی محصولات پزشکی (NMPA) ، هرگونه محصول آرایشی و بهداشتی که با ماده اصلی شاهدانه تهیه شده باشد مجاز به ساخت و / یا وارد شدن به چین با اثر فوری نیست.

به طور خاص ، مواد تشکیل دهنده شاهدانه که اکنون در محصولات آرایشی ممنوع است عبارتند از: اطلاعیه (شماره 742021) در تاریخ 28 مه منتشر و اجرا شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>