روش شستشوی نساجی Ecolab Patents

حق ثبت اختراع ایالات متحده شماره 10995305 B2 (راسل شاون برمن ، مکس دونالد هارپر ، جوئل مونرو مادنوالد ، کارل هنری ماتسون) ؛ شرکت Ecolab USA یک روش برای تمیز کردن پارچه ها را ثبت اختراع کرد. این مستلزم قرار دادن انبوهی از محصولات نساجی در واشر با بخش شستشو ، بخش سفید کننده و بخش اسید پراکسیکاربوکسیلیک است. منسوجات از طریق واشر در جهت اول حرکت می کنند و هر مایعی در واشر بر خلاف حرکت منسوجات حرکت می کند به طوری که بخش اسید پراکسیکاربوکسیلیک در ارتباط مایع با بخش سفید کننده و بخش سفید کننده در ارتباط مایع با بخش شستشو است ؛ شستن پارچه در بخش شستشو با مواد شوینده قلیایی. اضافه کردن به بخش سفید کننده اولین ترکیب شامل یک ماده سفید کننده فاقد پراکسیکاربوکسیلیک اسید و تصفیه مواد نساجی در بخش سفید کننده با اولین ترکیب در دمای 130 درجه فارنهایت تا 160 درجه فارنهایت ، که در آن بخش سفید کننده دارای pH است از 9.5 تا 11.5 ؛ اضافه کردن به بخش اسید پراکسیکاربوکسیلیک ترکیب دوم شامل کمتر از 100 ppm اسید پراکسیکاربوکسیلیک و تیمار مواد نساجی با ترکیب دوم در pH اسیدی. مواد نساجی بین درمان با ترکیب اول و تیمار با ترکیب دوم شستشو داده نمی شوند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>