دکتر محمد مجید بنیانگذار سابینسا به عنوان پدر صنعت مواد مغذی هند

دکتر محمد مجید ، بنیانگذار گروه سامی-سابینسا ، با اهدای جایزه افتخاری به مناسبت کنفرانس مجازی ASSOCHAM تحت عنوان اثربخشی مواد مغذی گیاهی: تحریک سبک زندگی جدید ، به عنوان پدر صنعت مواد مغذی هند معرفی شد.

اتاق های بازرگانی و صنایع وابسته هند (ASSOCHAM) سازمانی متشکل از بیش از 300 اتاق بازرگانی و اتحادیه تجاری است که مأموریت دارد سیاست و قانونگذاری را برای تقویت رشد اقتصادی ، صنعتی و اجتماعی متعادل در هند تحت تأثیر قرار دهد.

میناکشی شارما ، دستیار دبیرکل ASSOCHAM ، گفت: “ASSOCHAM با افتخار از بنیانگذار و رئیس گروه سامی-سابینسا ، دکتر دکتر مجید ، کمک های بی شماری در شکل گیری صنعت مواد مغذی هند استقبال می کند.” تجربه غنی خود را که با بزرگواری با جامعه وسیعتر صنعت و سایر ذینفعان مربوطه به اشتراک گذاشته است ، به رسمیت می شناسد و از آن احترام می گذارد. تعهد بی دریغ دکتر مجید به صنعت Nutraceutical نمونه است. “

دکتر مجید گفت: “من افتخار می کنم که این تقدیرنامه را از این سازمان محترم دریافت کنم.” “از سال 1988 زندگی من به ساختن دانش آیورودا اختصاص داده شده است تا هدایای خود را با انسان های سراسر جهان به اشتراک بگذارد. خوشحال کننده است که در دنیا تغییر ایجاد کرده اید. “

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>