دستگاه اختراع ذوب صابون Georgia Man Patents است که میله های جدیدی را تشکیل می دهد

او همه را با هم خرد می کند.

06.11.21

شماره ثبت اختراع ایالات متحده 10،995،307 B2؛ جورج بانتوم از داگلاسویل ، جی.آی.آی یک مجموعه ذوب صابون را اختراع کرده است که تکه های صابون را می گیرد و آنها را در کوره در یک ظرف صابون ذوب می کند. این واحد شامل یک صندوقچه است که از یک ماده ایمن در مایکروویو تشکیل شده است و در نتیجه گرم شدن صندوقچه در اجاق مایکروویو امکان پذیر است. یک درب ، ساخته شده از مواد ایمن در مایکروویو ؛ که به سینه لولا شده است. یک کشوی کشویی ساخته شده از مواد ایمن در مایکروویو ؛ و یک بلوک در کشو است که از شیشه ای تشکیل شده است که قابل جدا شدن است. بلوک به گونه ای تنظیم شده است که وقتی سینه در مایکروویو گرم می شود ، صابون را به یک میله فشرده می کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>