دسامبر برای یادآوری: یک نشست سالانه مجازی

نشست سالیانه انجمن شیمی شناسان آرایشی و بهداشتی 2020 ، مانند بسیاری دیگر از رویدادهای امسال ، عملاً 7 تا 11 دسامبر برگزار می شود. این یک هفته کامل محتوای آنلاین را ارائه می دهد ، دسترسی به بیش از 30 سخنرانی مجازی که آخرین تحقیقات و تحقیقات را پوشش می دهد نوآوری. موضوعات ارائه عبارتند از:

  • زیبایی شخصی و فناوری؛

  • جلوه های رنگی و نوری

  • پوست آرایشی: میکروبیوم پوست و اپی ژنتیک ؛

  • نوآوری و بازار مراقبت از مو؛

  • طبیعی / پایدار در لوازم آرایشی و بهداشت شخصی

  • مراقبت از خورشید و فراتر از آن ؛ و

  • فن آوری ها و روند در مواد تشکیل دهنده.

همچنین ، SCC امسال جلسه ویژه ای با عنوان ، مراقبت شخصی / تأثیر لوازم آرایشی و بیماری شیوع COVID-19 اضافه کرده است.

اطلاعات بیشتر: www.scconline.org

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>