درجه شما: نتایج حاصل از مسابقه ماه تاریخ زنان ما

میانگین نمره ….

کریستین اسپوزیتو ، مدیر ویرایشگر03.31.21

در اوایل ماه مارس ، ما مسابقه ماه تاریخ زنان را برای برجسته کردن برخی از زنان پیشگام در تجارت زیبایی ارسال کردیم. نتایج به دست آمده است ، و به نظر می رسد که به نظر می رسد بسیاری از شما از یک منحنی بهره مند شده اید. میانگین نمره 51٪ بود! هر چند ما چند As و B داریم!

توزیع امتیاز از مسابقه (از 30 مارس 2021)

سوالی که بیشتر افراد را از بین برد ، در مورد یونیس جانسون ، بنیانگذار مجله Ebony بود. سوالی که بیشترین پاسخ دهندگان مسابقه به درستی پاسخ دادند ، در مورد آنیتا روددیک از فروشگاه بدن بود.

فکر می کنی بتوانی بهتر انجام دهی؟ مسابقه باز است و می توانید آن را در اینجا پیدا کنید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>