داو متعهد به بی طرفی کربن تا سال 2050 می شود

داو با هدف كاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سراسر زنجیره ارزش محصولات پاك كننده و مقابله مستقیم با تغییرات اقلیمی ، به چالش اقلیمی موسسه نظافت آمریكا (ACI) متعهد شد. چالش اقلیمی ACI اولین قدم در نقشه راه جدید ACI برای اقدام در مورد تغییر اقلیم است ، با هدف محدود کردن افزایش دمای کره زمین به 1.5 درجه سانتیگراد.

اهداف “حفاظت از آب و هوا” Dow نشان دهنده تعهد این شرکت در کاهش انتشار خالص سالانه کربن 5 میلیون تن در سال 2030 در مقایسه با سطح پایه 2020 و اطمینان از خنثی بودن اکوسیستم Dow تا سال 2050 است. تنظیم شده توسط ACI’s Climate Challenge.

اریک پیترز ، مدیر جهانی پایداری ، مواد عملکرد و پوشش ، داو “داو با اطمینان از اینکه محصولات داو همچنان پایدارتر و پیشرفت عملیات تولید ادامه می یابد ، اهداف پایداری را در اولویت قرار می دهد.”

داو به عنوان یک کاربر عمده انرژی و تولیدکننده فن آوری هایی که برای اقتصاد با کربن پایین بسیار ضروری است ، مسئولیت اقدام منحصر به فردی دارد. اهداف “محافظت از آب و هوا” نشان دهنده تعهد داو برای همکاری با تامین کنندگان ، مشتریان و شرکای زنجیره ارزش برای کاهش انتشار خالص کربن سالانه است. در بازار مراقبت از منزل به طور خاص ، داو در حال بررسی گسترش سورفاکتانت ها برای شامل بیوسورفاکتانت های ساخته شده از فرآیند های تخمیر یا شیمی سبز ، معرفی گزینه های ماده قابل تجزیه زیست و طراحی فناوری هایی است که باعث کاهش مواد ، ضایعات بسته بندی و هزینه های انرژی بدون کاهش عملکرد می شود.

علاوه بر اهداف داو برای “محافظت از آب و هوا” ، این شرکت همچنین متعهد شده است “با جلوگیری از زباله ها” از طریق انجام اقدامات مستقیم و مشاركت های خود ، 1 میلیون تن پلاستیك را جمع آوری ، مورد استفاده مجدد یا بازیافت قرار دهد. داو همچنین متعهد به طراحی مجدد و ارتقا applications برنامه های بسته بندی قابل استفاده مجدد یا قابل بازیافت شده است ، که در هدف “بستن حلقه” منعکس شده است تا 100 درصد محصولات داو فروخته شده در برنامه های بسته بندی قابل استفاده مجدد یا قابل بازیافت باشد.

داو و دیگر سازمان ها با پیوستن به چالش اقلیمی ACI ، نمونه ای از صنعت را که رهبری اقدامات اقلیمی به نظر می رسد ، ارائه می دهند. اطلاعات بیشتر در مورد چالش را اینجا بخوانید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>