خوشبو کننده های اتومبیل گرم کننده اتومبیل SC Johnson

طراحی دستگاه در شماره ثبت اختراع ایالات متحده 10،994،042 B2 پوشش داده شده است.

کریستین اسپوزیتو ، مدیر ویرایشگر05.27.21

شماره ثبت اختراع ایالات متحده 10،994،042 B2 (Nathan R. Westphal، Kevin Harrity، Alex Mecker، Chris A. Koontz)؛ شرکت SC Johnson & Son ، Inc یک خوشبو کننده اتومبیل را به ثبت رسانده است که شامل محفظه ای است که برای دریافت در یک پریز برق 12 ولت تنظیم شده است. یک سیستم الکتریکی ، که برق را از پریز برق 12 ولت دریافت می کند و شامل یک بخاری است. مجموعه تنظیم تنظیم شده برای فعال کردن یک سوئیچ در حالت روشن منبع تغذیه به بخاری. و یک درب شامل یک مهر و موم مرتب شده برای جلوگیری از جریان هوا به کارتریج هنگامی که مجموعه تنظیم در موقعیت خاموش است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>