خدمات سالن با عادی شدن ‘موم و واکسد’ دوباره برمی گردند

مصرف کنندگان در حال بازگشت به سالن های زیبایی هستند. با برداشته شدن قفل ها ، سالن های بازگشایی و واکسن هایی که به طور گسترده در دسترس هستند ، ایالات متحده شاهد بازگشت سریع خدمات زیبایی است – 87 درصد نسبت به سال گذشته. طبق گفته بوكسی ، قرارهای اپیلاسیون 119٪ نسبت به یك سال قبل افزایش یافته است و این نشان دهنده محبوبیت عبارت “waxed and vaxxed” است.

Booksy یک برنامه قرار ملاقات زیبایی و سلامتی با 13 میلیون کاربر است. سایر خدمات درخواستی ، طبق گفته بوكسی ، عبارتند از:
• اسپری برنزه ، 126٪ افزایش
• ماساژ ضد سلولیت ، 82٪ افزایش و
• بوتاکس ، 167٪ افزایش.

به گفته بوكسی ، این داده ها تأكید كننده انرژی ، هیجان و بازگشت شادی آور به اقدامات مراقبت از خود است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>