تحقیقات جدید تأثیر Silab Glyco-Repair را تأیید می کند

به دلیل عوامل محیطی و افزایش سن ، پوست توانایی خود را برای بازسازی از دست می دهد ، در نتیجه سد جلدی و ساختار پوستی ضعیف می شود.

در مواجهه با این مشاهده ، Silab Glyco-Repair ، یک ماده فعال طبیعی قادر به فعال سازی مجدد فرایندهای طبیعی ترمیم پوست ، ایجاد کرد.

در سال 2020 ، SILAB داده های کارآمدی بیشتری را به عنوان ماده فعال در زمینه پیر شدن در اختیار شما قرار می دهد:

  • در سطح اپیدرم ، با تأیید ظرفیت Glyco-Repair برای فعال سازی مجدد مسیرهای مختلف بیولوژیکی درگیر در اپیتلیالیزاسیون مجدد ، به ویژه تمایز کراتینوسیت ها ، و با برجسته سازی عملکرد بهبودی آن ؛
  • در سطح درم ، با تأیید مجدد توانایی Glyco-Repair برای بازگرداندن یکپارچگی بافت پشتیبانی ، به ویژه با عملکرد آن در ساختار ماتریکس پوستی و عملکرد فیبروبلاست ها.

داده های جدید اثر بخشی نشان می دهد که این ماده فعال همچنین اختلالات مربوط به سن را ترمیم می کند. یک مطالعه با استفاده از حاشیه نشان داد که Glyco-Repair ، با آزمایش 3 14 در طول 14 روز از برنامه دو بار در روز در یک صفحه بالغ قفقازی ، میکرو ریلیپ پوست و به ویژه پارامتر Sa (-8.6)) را بهبود می بخشد. علاوه بر این ، پس از 28 روز استفاده از دو بار در روز ، یک امتیازدهی بالینی توسط ارزیابی کنندگان آموزش دیده با استفاده از عکس های دیجیتال نشان داد که ظاهر منافذ پوست کاهش می یابد (-13.8٪) و چین و چروک های پا کلاغ کاهش می یابد (-10.5٪).

ارزیابی خودکار توسط داوطلبان این داده ها را تأیید کرد ، زیرا 83٪ آنها تصفیه شده از دانه پوست و 94٪ پوست آنها را نرم تر و خطوط و چین و چروک های پوست کمتر دیده می شود.

Glyco-Repair یک راه حل اختراع شده با منشا طبیعی با 99.3٪ (ISO 16128) و با رعایت مقررات تنوع زیستی است. موجود در محلول آبی (مقدار توصیه شده: 1 تا 3٪) ، با مقررات بین المللی آرایشی (اروپا ، ایالات متحده ، ژاپن ، چین و غیره) مطابقت دارد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>