بیانیه مشترک انتشار رایحه و رهبران ACI

رئیس اتحادیه سازندگان عطر فراه K. احمد و رئیس و مدیرعامل موسسه نظافت آمریکایی (ACI) ملیسا هاکستاد با انتشار بیانیه مشترکی تلاش های منابع منابع هوایی کالیفرنیا (CARB) را برای ارتقا education آموزش و آموزش عملی مربوط به محصولات جدید مصرفی VOC به رسمیت می شناسند. آئین نامه.

این سازمان ها دیروز با حضور جو کالاویتا ، مدیر بخش اجرای محصولات مصرفی ، CARB AQPSD ، یک وبینار یک ساعته برای اعضا برگزار کردند. جاش برگوز ، متخصص آلودگی هوا ، بخش اجرای محصولات مصرفی ، CARB AQPSD. و آماندا نگوین ، معاون رئیس جمهور ، امور دولتی و حقوقی ، سازندگان عطر – با مدیریت Nathan Sell ، مدیر علوم نظارتی ، ACI:

“از تیم CARB برای جلسه بصیرت متشکریم ، در حالی که ما برای اجرای قوانین CARB تلاش می کنیم ، نمایه نظارتی ، مثالهای عملی و اهمیت ارتباطات زنجیره تامین را به اعضای ما ارائه می دهیم. ما از روابط ما با CARB – یکی از فعالان گوش دادن ، یادگیری ، و تمایل به یافتن زمینه های مشترک. همانطور که صنایع ما برای مطابقت با قوانین جدید تلاش می کنند ، ما متعهد می شویم که با CARB همکاری کنیم و به عنوان یک منبع خدمت کنیم ، در عین حال پشتیبانی مطابق لازم را برای اطمینان از تکرار مکرر به اعضا ارائه می دهیم ، ارتباطات سازگار در سراسر زنجیره تامین. “

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>