بهترین برچسب خصوصی

PLMA برندگان جوایز سلام و برتری خود را معرفی می کند.

تام برانا ، مدیر تحریریه02.04.21

انجمن تولیدکنندگان برچسب خصوصی (PLMA) در طی هفته مجازی برچسب های خصوصی PLMA Live ، برندگان جوایز Salute to Excellence را که بهترین محصولات برچسب خصوصی جدید سال 2020 را در تقریبا 70 دسته غذایی و غیرغذایی تشخیص می دهند ، اعلام کرد. در اینجا برندگان دسته های مراقبت شخصی و مراقبت در منزل وجود دارد ، برای اطلاعات بیشتر ، اینجا را کلیک کنید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>