برچسب خصوصی صنعت برای PLMA Live به شیکاگو بازگشت!

نمایشگاه سالانه PLMA یک رویداد حضوری است که برای 14 تا 16 نوامبر 2021 برگزار می شود.

تام برانا ، مدیر تحریریه05.06.21

نمایشگاه سالانه انجمن تولیدکنندگان برچسب خصوصی (PLMA) PLMA Live! به صورت حضوری ، از 14 تا 16 نوامبر 2021 در شیکاگو برگزار می شود.

طبق PLMA ، تقاضا برای محصولات با برچسب خصوصی در طی همه گیر شدن افزایش یافت و سودهای دو رقمی را در میان گروه ها به ثبت رساند. در همان زمان ، مسائل مربوط به زنجیره تامین طی یک سال گذشته آشکار شد. PLMA در طول PLMA Live به مسائل و استراتژی های زنجیره تأمین می پردازد. علاوه بر این ، این رویداد به پایداری ، دسته های رشد ، قیمت گذاری و سایر موضوعات مورد علاقه تولید کنندگان محصولات خانگی و شخصی در فضای برچسب خصوصی خواهد پرداخت.

برای پیدا کردن یک شریک خصوصی برچسب ، به فهرست تولید قرارداد ما مراجعه کنید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>