برای وبینار رهبری NYSCC ثبت نام کنید

“پیشرو در یک زمان عدم اطمینان” ، 25 مه در ساعت 6 عصر تنظیم شده است.

تام برانا ، مدیر تحریریه21/5/21

برنامه مشاوره NYSCC یک وبینار رایگان در روز سه شنبه 25 مه ، از ساعت 6:00 تا 7:00 بعد از ظهر EDT به میزبانی Uncommonly ، یک استودیوی مربیگری و توسعه رهبری ارائه می دهد. در ارائه آنها ، پیشرو در زمان عدم قطعیت، بنیانگذاران Uncommonly ، کریس دونوهوئه و والسکا تورو ، نشان خواهند داد که از زمان شروع همه گیر شدن ، رهبر بودن چگونه تغییر کرده و تکامل یافته است. آنها دانش خود را در مورد بهترین روشهای تغییر نگرش و مهارتهای ما برای کمک به دیگران در ادامه رشد حرفه ای به اشتراک خواهند گذاشت. آنها همچنین بهترین روشهای هدایت اصیل و چگونگی ادامه تأثیرات پایدار بر دیگران را در طی این تغییرات مداوم در جهان برجسته می کنند.

برنامه مشاوره NYSCC به ایجاد ارتباطات معنی دار و معتبر در صنعت علوم آرایشی اختصاص یافته است. این مأموریت ریشه در الهام ، اشتراک دانش و شبکه دارد. این برنامه بینش صنعت را فراهم می کند و رشد شخصی و حرفه ای اعضای NYSCC را غنی و پیشرفت می کند ، بنابراین آنها ممکن است به عنوان دانشمندان و به عنوان رهبران آینده به کاملترین پتانسیل خود برسند.

پیشرو در زمان عدم قطعیت توسط DeWolf Chemical ، یک شرکت آزلیس حمایت مالی می شود.

برای ثبت نام در پیشرو در زمان عدم قطعیت برو اینجا.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>