با شورای علمی و حمایت از رایحه ملاقات کنید

Firmenich ، Givaudan ، IFF و Symrise ، شورای تجارت و حمایت از عطر (FSAC) را راه اندازی کرده اند ، یک انجمن تجاری جدید که به توسعه استراتژیک سیاست های عمومی مبتنی بر علم در پاسخ به فضای قانونگذاری و نظارتی در حال تحول سریع در آمریکای شمالی اختصاص دارد.

انجمن صنفی تازه تاسیس یک چارچوب سازمانی برای نوآوران و تأمین کنندگان عطر برای بحث و توسعه رویکردهای استراتژیک در سه حوزه تمرکز فراهم می کند: فعالیت قانونگذاری و نظارتی فدرال و ایالت ، حمایت از علم و ارتباطات.

FSAC نوآوران عطر را در سراسر صنعت گرد هم آورده تا از توسعه سیاست های عمومی مبتنی بر علم که از ایمنی و انطباق عطر و مواد تشکیل دهنده آن برای استفاده در همه دسته ها اطمینان حاصل می کنند ، پشتیبانی کنند.

شورای علمی و حمایت از رایحه همکاری را با سازمانهای تجارت جهانی موجود مانند انجمن بین المللی عطر (IFRA) و موسسه تحقیقات مواد معطر (RIFM) برای استفاده از دانش فنی و تواناییهای تخصصی تقویت می کند. همکاری با انجمن های دیگر مانند موسسه نظافت آمریکایی (ACI) ، انجمن سازندگان عطر (FCA) ، انجمن محصولات خانگی و تجاری (HCPA) ، انجمن شمع ملی (NCA) و شورای محصولات مراقبت شخصی (PCPC) ، برای هماهنگی در موضوعات نظارتی مناسب که صنعت عطر را کاملاً هدف قرار می دهند ضروری است.

رویکرد استراتژیک آغاز شده توسط چهار شریک موسس عمدتاً بر مخاطبان B2B ، از جمله مشتریان متمرکز خواهد بود و گفتگوهای جدیدی را در مورد موضوعاتی که قبلا توسط گروه های تجاری متحد موجود پوشش داده نشده است ، هدایت می کند. شورای علم و حمایت از رایحه از آیین نامه IFRA پشتیبانی خواهد کرد و همه اعضا را ملزم به رعایت استاندارد های مواد تشکیل دهنده IFRA می کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>