اولین نمایش های زیبایی Zoli-Waste در Ulta

پیام سازگار با محیط زیست از DTC حرکت می کند.

تام برانا ، مدیر تحریریه03.20.21

Loli Beauty پس از یافتن موفقیت در اینترنت ، هفته گذشته در Ulta Beauty فرود آمد. مارک زباله صفر با حداقل رساندن بسته بندی نشان خود را نشان داده است و با استفاده از مواد آلی ، درجه مواد غذایی. Loli Beauty تمام دستورالعمل های زیبایی آگاهانه Ulta را رعایت می کند. برای رسیدن به قفسه های Ulta Loli Fتینا هجز مجبور بود ایده های جدیدی از ظروف را ارائه دهد که شامل سینی های ساخته شده از قارچ ها در کاغذ کنف است.

هجز به WWD گفت: “این 100٪ غذای کرم است.”

Loli Beauty برای موعظه ورود به اولتا ، اولین درمان آکنه بدون زباله ، بدون آب و بدون الکل را انجام می دهد. Arnica Elderberry Jelly All Day Mask-ne and Spot Rescue ، با قیمت 28 دلار فروخته می شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>