از زنان در علم تجلیل کنید – HAPPI

برای میزگرد NYSCC ثبت نام کنید و به مصاحبه با رهبران زن در تحقیق و توسعه ، بازاریابی و فروش دسترسی پیدا کنید.

تام برانا ، مدیر تحریریه03.23.21

ماه مارس ماه تاریخ زنان است و بخش نیویورک از انجمن شیمی دانان آرایشی زنان را در طول ماه با مصاحبه های مورد نیاز با رهبران تحقیق و توسعه ، بازاریابی و فروش جشن می گیرد. این جشن در 31 مارس با یک گفتگوی میزگرد زنده به پایان می رسد.

با مدیریت استفانی ال بیاگینی ، محتوای درخواستی شامل موارد زیر است:

تحقیق و توسعه: تمرکز بر علم
جوزی آدامز – آون
Jocelyn Yu – آزمایشگاه نوآوری محصولات مانا
همه مقدسین اردنخرده فروشی زیبایی هنکل

بازاریابی / PD: تمرکز بر موقعیت یابی
لین پیلی – شفاف
کریستن پرستی – Sandream Impact LLC
ارین ترنر – BASF

فروش: بر روی مصرف کننده تمرکز کنید
سونیا داوسون – مراقبت شخصی IOI Oleo
Brenda Gallagher – محصولات مانا
سحر مور – صنایع گرانت ، شرکت

برای میزگرد ثبت نام کنید و به همه مصاحبه ها دسترسی پیدا کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر ، اینجا را کلیک کنید

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>