آیا Shiseido نمونه کارهای آرایش آمریکای شمالی را کاهش می دهد؟

حرکت احتمالی برای واگذاری مارک هایی مانند Bare Minerals و Laura Mercier.

ملیسا میزل ، سردبیر همیار28/4/28

فروش آرایش در سال 2020 کاهش یافته است ، که به دلیل همه گیری تعجب آور نیست. بنا بر گزارش ها ، گفته می شود که Shiseido در حال بررسی برخی از دارایی های آرایش آمریکای شمالی خود است.

شرکت Happi Top 30 صاحب Bare Minerals ، Laura Mercier و Buxom است. همانطور که در هاپی گزارش شد ، این شرکت در اوایل فصل برخی دارایی های زیبایی را به CVC فروخت.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>