آنچه در Happi.com می خوانید

CMO جدید در آربون بیشترین بازدید را برای هفته منتهی به 6 فوریه دارد.

تام برانا ، مدیر تحریریه02.07.21

بعضی اوقات ، استخدام یک مدیر ارشد بازاریابی بهترین اقدام بازاریابی برای جلب توجه شرکت شما است. چطور دیگر می توانید توضیح دهید که چرا اعلامیه CMO جدید توسط Arbonne بیشترین بازدید را در Happi.com در هفته گذشته داشته است؟ با انتشار این خبر ، جدیدترین کمپین بازاریابی Nivea برای کسب رتبه برتر در لیست 10 خبر پربازدید در Happi.com برای هفته منتهی به 6 فوریه 2021 منتشر شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>