آخرین مهلت جوایز CEW Beauty Creators 6 مه است

دسته بندی های ساده و روند ارسال.

کریستین اسپوزیتو ، مدیر ویرایشگر05.04.21

آخرین مهلت ارسال برای جوایز CEW Beauty Creators ، که قبلاً به عنوان جوایز زیبایی CEW شناخته می شد ، تا 6 مه 2021 است.

به گفته CEW ، برای سهولت روند ارسال محصول ، فرم های ارسال برای سهولت و کارایی بیشتر برای مارک ها ساده شده است. علاوه بر این ، گروه های جایزه ساده شده اند (29 در مقابل 49) برای اطمینان از حداکثر ارتباط مصرف کننده ، در حالی که ارسال چندین دسته در حال حاضر برای انعطاف پذیری و فرصت بیشتر مجاز است.

محصولات واجد شرایط باید بین ژانویه 2019 و آوریل 2021 منتشر شوند.

نامزدهای نهایی در 13 ژوئیه مشخص می شوند. رأی گیری اعضا در 8 اوت پایان می یابد. و جشن برندگان CEW Beauty Creators 3 نوامبر است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>