پک ۱ جک های ضد اسکول

جک

2888212 smile face bt spkr ast ecom1736 5 پک ۱ جک های ضد اسکول

پک اول جک های ضد اسکول

توهمی که هیچوقت عملی نشد :
امروز از اینجا تا اینجا میخونم فردا هم…

و دیگر هیچ…..😐

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

اقتصاد مقاومتی فقط اونجاش که داییم بهم عیدی داد.😋😊

حالا شاید بگید چه ربطی داشت؟😌

باید بگم آخه نمیداد به زور گرفتیم🏹👊🔪💣🔫⚔️
خیلی مقاومت میکرد😂😂😂

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

یادش بخیر ﭼﻪ ﺫﻭﻗﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻭ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﮔﭻ ﺭﻧﮕﯽ ﺑﯿﺎﺭ !

ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻣﺸﻌﻞ ﺍﻟﻤﭙﯿﮏ ﺭﻭ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻬﻤﻮﻥ … 😂

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

ﯾﺎﺩﺗﻮﻧﻪ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ ﺗﺨﺘﻪ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ ﺭﻭ ﺧﯿﺲ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ﺭﻭ ﺗﺨﺘﻪ ﻓﮏ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ

ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪ . ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﺧﺸﮏ ﻣﯿﺸﺪ ﻣﯽ ﺩﯾﺪﯾﻢ ﺭﯾﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﺨﺘﻪ ..

ﺍﻻﻥ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺲ ﺭﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺍﺭﻡ !😂

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮔﻔﺖ : ﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻴﻜﻨﯽ؟
ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ : ﻧﻪ !
😍😍😍😍

ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﮐﻠﯽ ﺷﺎﺩ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺮﮒ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺩﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩ و کنترلم دست خودش بود

ﭘﺎﯼ ﻟـﭗ ﺗﺎﭘﺶ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ دستش تو دماغش بود
ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﭼﺎﯼ ﻫﻮﺭﺕ ﻛﺸﻴﺪ ﻭﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺩﻟﺶ ﺧﻮاست خوابید😳.

پولاشو جمع کرد
شاسی بلند خرید.
باشگاه رفت.
سفرای خارج از کشور رفت.
پیر هم نشد!!!!😂😂

روز مرد مبارک😁🌸

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

مشترک گرامی ، یارانه شما بزودی قطع خواهد شد

شما را در سیزده بدر مشغول خوردن کباب و جوجه کباب دیده اند🍡🍗

(گشت نامحسوس هدفمندی یارانه ها)

😂😂😂😂

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

جک, جک خنده دار, مطلب فان, جک طنز, جک جالب, جک جدید, کانال ضد اسکول, لطیفه